KLACHTENREGELING

We gaan er niet van uit, maar mocht het gebeuren dat u, ondanks onze inspanningen, niet tevreden bent dan horen wij dat graag. Zo geeft u ons de mogelijkheid om te leren van uw klacht en onze zorg te blijven verbeteren. Uiteraard gaan we samen bespreken hoe wij uw klacht het beste kunnen oplossen. Een verhelderend gesprek met uw tandarts kan al de oplossing zijn.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt. Zij kunnen u advies geven over welke stappen u kunt ondernemen om tot een passende oplossing te komen. U doet dat via het speciale contactformulier op allesoverhetgebit.nl of u kunt ze telefonisch bereiken via het telefoonnummer 0900 – 2025012.