HUISREGELS

Om de kwaliteit van de door ons geleverde zorg te kunnen waarborgen, vragen wij u deze informatiepagina goed door te nemen.

Door u inzicht te geven in onze werkwijze, hopen wij dat uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk verloopt.

Heeft u naar aanleiding van onze huisregels en werkwijze nog vragen/opmerkingen dan horen wij dat graag.

Eerste bezoek

In het algemeen zal tijdens het eerste bezoek het mondonderzoek plaatsvinden (de intake). U krijgt een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van u als patiënt. Als u bepaalde medicijnen gebruikt, is het van belang dat u over de namen en doseringen beschikt. Gegevens daarover kunt u noteren op de gezondheidsvragenlijst, waarna deze in uw dossier worden vastgelegd.

Indien er geen recente röntgenfoto’s beschikbaar zijn, zullen deze zo nodig worden gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek en de foto’s zullen we u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit. De bevindingen en daaruit voortvloeiende adviezen worden met u besproken en daarna maakt de tandarts een behandelplan.

Een tandheelkundige behandeling zal dus in een vervolgzitting plaatsvinden, tenzij er een dringende reden voor is, bijvoorbeeld als er sprake is van een pijnklacht.

Komen de kosten van het behandelplan boven de 250 euro uit dan ontvangt u een kostenbegroting. Hierna worden er in overleg met u afspraken ingepland.

Het tarief voor de intake kunt u vinden op https://vergelijkmondzorg.nl/tandartstarieven/tandartstarieven-2023 (code C001).

Patiëntendossier en privacy

Zoals in de gezondheidszorg gebruikelijk is hebben wij ook voor onze patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij alleen met uw toestemming uw gegevens aan derden mogen verstrekken. Ook bij de inrichting van uw patiëntendossier houden wij ons aan de richtlijnen die hiervoor door onze beroepsorganisatie zijn ontwikkeld.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Dit kan telefonisch, persoonlijk of via een email aan info@dehoektandartsen.nl

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Afspraken kunnen telefonisch of via de mail gemaakt of geannuleerd worden.

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per mail te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan kan het zijn dat er kosten voor de door u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of het te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Betaling

Facturen ontvangt u via het bedrijf Infomedics thuis of op de mail.
Door bij ons patiënt te zijn, geeft u ons automatisch toestemming om uw persoons -en behandelingsgegevens te delen met dit bedrijf. Indien u bezwaar hiertegen heeft, dan kunt u ook uw factuur ter plekke voldoen en indienen bij uw verzekeraar.

Gaarne uw tandartsenpakket en de bijbehorende tandartsvergoeding zelf in de gaten houden.

Indien u het budget overschrijdt, zult u voor deze kosten een factuur ontvangen van het factureringsbedrijf. Deze dient u binnen de op de factuur geldende termijn te voldoen. Betaalt u te laat, dan loopt u kans op herinnerings -of incassokosten. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u met het factureringsbedrijf contact opnemen om een betalingsregeling te treffen.

Behandeling

Als u voor uw behandeling of controle voorkeur heeft voor één van de tandartsen, dan kunt u dat aangeven bij het maken van de afspraak. Wij streven ernaar om de behandelingen die voortvloeien uit de controle ook door dezelfde tandarts te laten uitvoeren, tenzij u anders wenst.
Voor aanvang van een behandeling bespreken wij graag wat u als patiënt fijn vindt tijdens een behandeling. Uw wensen (denk aan verdoving en uitleg tijdens een behandeling) zorgen ervoor dat u de behandeling zo prettig mogelijk ervaart.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen.
Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen zo spoedig mogelijk op uw klacht te reageren.